Skorzystaj z kompleksowej rehabilitacji

Informacja o Programie Kompleksowej Rehabilitacja realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program ma ułatwić podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować lub podejmować pełnienia ról społecznych oraz aktywności zawodowej.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej PFRON: https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/

Projekt realizowany jest do czerwca 2023 r.

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem infolinii: 22 50 55 600 lub wysyłając wiadomość na adres: ork@pfron.org.pl