Erasmusowa przygoda dobiegła końca….

W zeszłym tygodniu zakończył się w  Fürstenwalde staż zawodowy dla uczniów 4 klas technikum elektrycznego i mechatronicznego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego „Elektryk”.

Te dwa tygodnie były pełne wrażeń, nowości i doświadczeń, które otwarły nas na europejski rynek pracy, zmotywowały  i z pewnością ułatwią start w życiu zawodowym, zarówno w Polsce jak i za granicą.

IT prace - kolaż zdjęćKażdy z nas czuł się w tym miejscu dobrze, a ciągłe zajęcia, różnorodne atrakcje oraz praca pozwalała nam zapomnieć o codziennej szkolnej rutynie, nie mieliśmy poczucia monotonii, a opiekunowie oraz uczniowie bardzo dbali o miłą atmosferę między wszystkimi uczestnikami projektu.

Okres stażu to czas wytężonej pracy nad zakończeniem wszystkich działań i przygotowaniem prezentacji, a także podsumowaniem mobilności i dokonanie ewaluacji.

W piątek 14.10.2022 oficjalnie zakończyliśmy naszą mobilność w  placówce kształceniowej WSA Spree- Havel w Fürstenwalde i otrzymaliśmy certyfikaty to potwierdzające.

Celem naszego projektu było przyczynienie się wszelkimi działaniami do  wzrostu motywacji wśród uczniów z deficytami rozwojowymi do otwartości na europejski rynek pracy, zapewnienie możliwości mobilności edukacyjnej i zawodowej oraz wsparcia edukacji zawodowej i zatrudnienia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie, młodzież z niepełnosprawnościami).

Zadania, jakie mieliśmy do wykonania to przygotowanie portfolia prezentacyjnego, którego celem było przedstawienie własnej osoby oraz osiągnięć w określonym kontekście zawodowym i osobistym, stworzenie blogosfery kompetencji zawodowych dla zawodu mechatronicznego i elektrycznego z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami opierając się o założenia i cele dla edukacji i rynku pracy w Polsce i w Niemczech, utworzenie strony internetowej firm polsko – niemieckich zajmujących się sprzedażą kontenerów zgodnie z klasyfikacją i  rodzajami odpadów w regionie lub okolicy, a także zaprojektowanie kontenera z przeznaczeniem na przeterminowane lub niepotrzebne leki i użyte baterie a następnie wydrukowanie na drukarce 3D.

W wolnym czasie mieliśmy możliwość kulturowego odkrywania ważnych i ciekawych miejsc oraz zabytków w Berlinie i Brandenburgii.

Uczestnicy stażu z opiekunami

 

Projekt zrealizowany w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w ramach AKCJI 1 (KA121-VET). Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
w programie Erasmus+.
Nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683