Pół miliona na wsparcie rodzin

Powiat Nowosolski otrzymał od Ministerstwa Edukacji i Nauki dotację celową w wysokości 534.600,00 zł na realizację w latach 2022-2026 zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie zadań:

– działanie 1.5. „Pomoc uczennicom w ciąży”,

– działanie 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Placówką realizującą zadanie w zakresie zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli zapewnia realizację zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, w której będzie realizowana w latach 2022-2026, wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.