Nasi kadeci, nasza duma

22 kwietnia 2022r  cała społeczność szkolna uczestniczyła w przysiędze uczniów klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. L. Kołakowskiego w Kożuchowie uczęszczających na zajęcia z innowacji wojskowej.

Ślubowanie uczniów ZSP 5Na podstawie Regulaminu klas z innowacją wojskową stanowiących załącznik do Statusu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego, Dyrektor szkoły pani Irena Szwarc z dniem 22.04.2022 roku przyznała stopień Kadeta i Starszego Kadeta 42 uczniom.

Historia szkoły od początków jej istnienia nierozerwalnie związana jest z wychowaniem w atmosferze szacunku do Ojczyzny, patriotyzmu i wojskowości.

Ślubowanie pierwszego rocznika klasy z innowacją wojskową odbyło się 25 października 2016 roku i stało się już tradycją naszej placówki. Doskonałe przygotowanie kadetów jest wynikiem wielomiesięcznej pracy pod kierownictwem pana Jakuba Rotarskiego, któremu bliski i dobrze znany jest zawód żołnierza. Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy szkoły z 11 Batalionem Remontowym z Żagania szkoła może realizować szereg ciekawych zadań, które przybliżają uczniów do służby wojskowej i zawodu żołnierza.

Przysięgam Tobie na życie i Boga - O ukochana, najczystsza mych snów, Ojczyzno Droga!!!Uroczystość uświetnili swoją obecnością : Sylwia Wojtasik-członek zarządu powiatu nowosolskiego oraz major Maciej Miller z 11 Batalionu Remontowego w Żaganiu. Miłym akcentem było także uczestnictwo wielu rodziców i przedstawicieli szkół podstawowych.

Kadeci zaprezentowali nienaganną postawę oraz znajomość ceremoniału wojskowego. Przyjęli na siebie dodatkowe obowiązki, ale jednocześnie wielką godność noszenia munduru z barwami narodowymi i godłem.

Życzymy im, aby wypowiedziane w obecności znamienitych gości i starszych kolegów słowa przysięgi zostały w ich sercach.

Przysięgam Tobie na życie i Boga –
O ukochana, najczystsza mych snów,
Ojczyzno Droga!!!

                            /„Przysięga” autor nieznany/