Dzięki tej współpracy możemy inwestować w uczniów

Nowoczesna baza dydaktyczna Elektryka i Spożywczaka, doposażone pracownie zawodowe w 5 szkołach Powiatu, kursy zawodowe, szkolenia oraz staże dla uczniów i nauczycieli to działania, dzięki którym jakość kształcenia w szkołach Powiatu Nowosolskiego stale się podnosi. Wicestarosta Waldemar Wrześniak miał okazję podziękować przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za finansowe i merytoryczne wsparcie realizowanych w naszych szkołach działań.

Wicestarosta przekazał gościom pamiątkową tablicę„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim” (dofinansowanie ponad 3 mln zł) oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” (dofinansowanie ponad 16,5 mln zł) to dwa projekty, które Powiat Nowosolski realizuje dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.

Na zaproszenie Powiatu przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Joanna Ejsmont – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Marek Kamiński – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych, Izabela Kuchta – z-ca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Daniel Roguski – z-ca dyrektora Departamentu Programów Regionalnych oraz Andrzej Ziarek – z-ca dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej odwiedzili Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektry”.

Uczniowie uczą się na nowoczesnym sprzęcieWicestarosta Waldemar Wrześniak, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Katarzyna Dzieńdziura oraz dyrektorzy CKZiU Elektryk Grzegorz Königsberg i ZSP nr 4 Iwona Małczak mieli okazję podziękować za współpracę, opowiedzieć i pokazać, jak dzięki wspólnym działaniom wygląda dziś nowoczesne kształcenie w szkołach Powiatu.

– Dziękujemy za wsparcie finansowe, ale także merytoryczne. Nasza współpraca była dobra i skuteczne, czego efekty możemy dziś zobaczyć. Dzięki Państwa pomocy udało nam się wiele osiągnąć. Podnosimy nie tylko jakość kształcenia, ale także warunki w jakich to kształcenie się odbywa. Bardzo duży nacisk kładziemy na doposażenie pracowni. Młodzież uczy się na sprzęcie, którym dysponują ich przyszli pracodawcy. To sprzyja rozwojowi uczniów – mówił Wicestarosta Waldemar Wrześniak.

Goście przyglądają się warsztatom w szkoleWicestarosta podkreślał również, że realizowane przez Powiat Nowosolski działania obejmują nie tylko CKZiU Elektryk. W ramach wsparcia Urzędu Marszałkowskiego nowoczesne pracownie powstały również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli. Uczniowie Spożywczaka uczą się zawodu w pracowni gastronomicznej oraz hotelarsko-turystycznej. Udało nam się również doposażyć pracownie w ZSP nr 2 w Nowej Soli, ZSP nr 5 w Kożuchowie oraz SOSW w Nowej Soli.

Goście mieli również okazję zobaczyć nowy budynek CKZiU Elektryk oraz pracownie energetyczną, kompleks pracowni CNC, informatyczną, budowlaną, fotograficzno-reklamową, procesów produkcyjnych, miernictwa i materiałoznawstwa oraz ogródek energii odnawialnej. Same pracownie, jak młodzież, która przygotowuje się do egzaminów zawodowych zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie.