Pilotażowy program dla absolwentów SOSW

Powiat Nowosolski złożył wniosek do programu pilotażowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Rehabilitacja 25 plus”. 15 lutego rozpoczęła się jego realizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli.

loga powiatu, SOSW, PRON i programu 25plus– Z oferty będą korzystać absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli. Udział w programie pozwoli osobom niepełnosprawnym otrzymać wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności społecznej i aktywności zawodowej – wyjaśnia Jolanta Kaczkiełło-Ostrowska, dyrektor SOSW w Nowej Soli.

W ramach programu absolwenci SOSW będą brali udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo, otrzymają pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności zawodowej i życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności. Elementami programu jest również pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego

W pierwszym roku realizacji Programu każdy z 8 uczestników otrzymuje 100 godzin wsparcia miesięcznie. Zajęcia będą się odbywały 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku.

W realizację programu oraz weryfikację Indywidualnych Kart Potrzeb Uczestników  zaangażowana jest specjalistyczna kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli.