Znowu 30 dni na rejestrację samochodu z UE

Już nie 180 dni, ale 30 dni na zgłoszenie się do wydziału komunikacji, od nowego roku będą mieli właściciele pojazdów, którzy sprowadzili samochód z krajów unijnych. 30-dniowy termin będzie obowiązywał również tych, którzy sprzedali lub kupili auto “krajowe”.  W drugim przypadku formalności można załatwić również on-line.

wydział komunikacji starostwa powiatowego w Nowej SoliOd dnia 1 stycznia 2021 r. przestaje obowiązywać 180-dniowy okres na dopełnienie obowiązku:

– rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej,

– zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

Od dnia 1.01.2021 r. aby uniknąć kary administracyjnej wynikającej z art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy dokonać:

  • rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia,
  • zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia jego nabycia lub zbycia.

Przywrócony termin 30-dniowy na wykonanie ww. czynności dotyczy pojazdów sprowadzonych, nabytych lub zbytych po 31.12.2020 r.

Pojazdy sprowadzone, nabyte lub zbyte w okresie od 1.03.2020 r. do 31.12.2020 r. zachowują termin 180-dniowy na dopełnienie ww. czynności.

Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju można dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu wraz z kopią umowy można przesłać tradycyjną pocztą lub złożyć w skrzynce podawczej  w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, przy ul. Moniuszki 3, jak również można zgłosić zbycie/nabycie pojazdu osobiście w Wydziale Komunikacji bez konieczności dodatkowego umawiania się na wizytę.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – REJESTRACJA TERMINÓW