SZANUJĘ – nie hejtuję z PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli realizuje Projekt pn. „SZANUJĘ – nie hejtuję” w ramach ,,Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Celem programu jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy osobom zagrożonym lub doznającym przemocy w sieci.

W ramach projektu odbyły się już:
– wykład dla rodziców/ opiekunów na temat uzależnień behawioralnych,
– spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu nowosolskiego,

– warsztaty z zakresu socjoterapii z elementami arteterapii dla dzieci w dwóch grupach wiekowych 7-11 lat i 12-15 lat,
– warsztaty z zakresu uzależnień behawioralnych dla dzieci w dwóch grupach wiekowych 7-11 lat i 12-15 lat,

Przedstawienie teatralne pt. “Odpowiedzialność”, które odbyło się w sobotę 23 listopada w siedzibie Teatru Terminus A Quo, to ostatnie z działań programu.