18,5 mln zł na rozbudowę skrzyżowana na ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli. Powiat podpisał umowę z wykonawcą

Starosta Mariusz Stokłosa, Wicestarosta Tomasz Twardowski i Naczelnik Wydziału Finansów Agnieszka Sobieniak podpisali umowę z firmą Strabag Infrastruktura Południe, wykonawcą Rozbudowy skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową.

– Bardzo się cieszę z podpisania tej umowy, ponieważ jest to ważna inwestycja dla mieszkańców i kierowców korzystających z tego skrzyżowania. Najważniejsze w tym zadaniu są kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa i rozwiązaniem problemów komunikacyjnych. Cieszymy się również, że będziemy realizować tę inwestycję z firmą Strabag, która ma duże doświadczenie – podkreśla Starosta

Zadanie dotyczy zmiany układu podłączenia ulic: Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej do ulicy Zielonogórskiej w Nowej Soli.

Obecni podczas spotkania Prezydent Beata Kulczycka oraz Wiceprezydent Dariusz Gusta podkreślają, że ulice, które będą objęte inwestycją są ważną osią komunikacyjną dla Pleszówka. Dlatego ważne jest, aby planowana Tymczasowa Organizacja Ruchu była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Wykonawca zadeklarował, że główne założenia TOR i harmonogramu prac będą konsultowane z Powiatem i Miastem przed ich zatwierdzeniem.

Obecnie skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Chrobrego i Okrężną jest nieczytelne i stwarza zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu zwłaszcza dla pojazdów włączający się do niego. W obrębie skrzyżowania dochodzi do wielu kolizji i potrąceń.

W stanie projektowanym skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Grobla będzie posiadać czwarty wlot – będzie go stanowić podgięty wlot ulicy Okrężnej. Istniejący wlot ulicy Okrężnej do Zielonogórskiej zostanie zlikwidowany. Skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Chrobrego będzie trzywlotowe. Dodatkowo ulica Nowsza będzie posiadać skorygowany przebieg i będzie podłączona do ul. Grobla.

Powyższa inwestycja utworzy nowe połączenie drogowe, wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i podniesie komfort życia okolicznych mieszkańców. Na realizację inwestycji wykonawca ma 30 miesięcy.

Wartość zadania to 18 432 320 zł. Na jej realizację Powiat Nowosolski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny zapewnia Miasto Nowa Sól.