I sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E 
 
        Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 listopada 2018 r. zawiadamiam, że pierwsza sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji 2018-2023 została zwołana przez Komisarza Wyborczego na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz.
 Porządek obrad:
  1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Powiatu.
  2. Otwarcie I Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  4. Ustalenie porządku obrad.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosolskiego.
  6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Nowosolskiego.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad I sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski