158 uczniów otrzymało powiatowe stypendia

Uczniowie 6 powiatowych szkół otrzymali stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe oraz sportowe w pierwszym semestrze roku 2021/22.

W Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli mamy aż 45 stypendystów. 32 uczniów otrzymało stypendia naukowe, 5 sportowe, a 8 zostało wyróżnionych za osiągnięcia na konkursach i olimpiadach.

39 stypendystów Powiatu to uczniowie CKZiU „Elektryk” – 24 osoby otrzymało stypendia naukowe, a 15 sportowe.

W ZSP nr 2 mamy 6 uczniów ze stypendiami naukowymi.

W ZSP nr 4 stypendia naukowe zostały przyznane 33 uczniom, za osiągnięcia sportowe nagrodzono 3 uczniów.

19 stypendystów uczy się w kożuchowskiej Piątce – 17 uczniów wyróżniono za wyniki w nauce, a 2 za osiągnięcia sportowe.

Z kolei w SOSW w Nowej Soli mamy 13 uczniów wyróżnionych stypendiami, 2 otrzymało stypendia za wyniki w nauce, a aż 11 to wyróżniający się sportowcy.