1500 uczniów skorzystało już z projektu Starostwa

Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska i Wicestarosta Waldemar Wrześniak spotkali się dziś z przedstawicielami Uniwersytetu Zielonogórskiego, wydziału zamiejscowego UZ w Sulechowie oraz Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”.

Do tej pory w projekcie wzięło udział 1 501 uczniów.

W ramach kompleksowego wsparcia młodzież została objęta diagnozą indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych.

Blisko 500 uczniów wzięło udział w kursach zrealizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski (z zaplanowanych 51 kursów do tej pory odbyło się już 29). Z kursów i studiów podyplomowych skorzystało także 12 nauczycieli.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także staże zawodowe i praktyki u przedsiębiorców, które są realizowane we współpracy z OPZL. Do tej pory z tej możliwości skorzystało ponad 290 uczniów oraz 8 nauczycieli.

Kolejne działania będą realizowane wg ustalonego wspólnie z partnerami projektu harmonogramu do 2022 roku.

Przypomnijmy, że celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1750 uczniów i 71 nauczycieli szkół zawodowych/placówek kształcenia uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych.

Wartość projektu 17.860 037,50, z których:

– wkład Funduszy Europejskich to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące 93,26%,

– środki wniesione w postaci udostępnienia sal i pracowni stanowią 6,74%.