Już za rok pojedziemy nową obwodnicą

W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się budowa obwodnicy Konradowa oraz wiaduktu kolejowego. Firma Budmiex nie traci czasu. Kolejne ciężarówki dowożą materiał na podbudowę drogi oraz podjazdu do nowego wiaduktu.

Rozpoczęła się budowa obwodnicy KonradowaZa rok bez postoju na przejazdach kolejowych ul. Ogrodową mieszkańcy dojadą do Ługów, a nawet Zielonej Góry. Dzięki powiatowej inwestycji zmniejszy się też natężenie ruchu na wąskich drogach w Zakęciu i Konradowie.
Zgodnie z przetargiem realizacja projektu „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowo budowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie drogi powiatowej nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego” będzie kosztowała 16,2 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy partnerów trójstronnego porozumienia (Powiat – ok. 8 mln, PKP – ok. 5,9 mln zł, Gmina Otyń -ok. 2,3 mln zł). Powiat i kolej pokrywają również dodatkowe koszty związane z projektem (340 tys. zł) oraz nadzorem inwestorskim (430 tys. zł), gmina zaś koszty związane z wykupem gruntów pod inwestycję od mieszkańców (470 tys. zł).
Na realizację inwestycji Powiat pozyskał ponad 7,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.