Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego

ul. 22 Lipca 5, 67-120 Kożuchów, www.zsp5kozuchow.pl
zsp5kozuchow@wp.pl 

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Czteroletnie Technika: technik spedytor; technik informatyk – możliwość realizacji innowacji pedagogicznej: wojskowej (cyberatak i ochrona sieci); technik logistyk – możliwość realizacji innowacji pedagogicznej: logistyk wojskowy. NOWE KIERUNKI: technik technologii drewna; technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa* – 28 zawodów.
NOWE ZAWODY: kierowca – mechanik; fotograf; kierowca motocyklowy. Szkoły policealne dla dorosłych (dla absolwentów szkół średnich): technik BHP.
NOWE KIERUNKI: opiekunka środowiskowa; asystent osoby niepełnosprawnej.

Ślubowanie klasy z innowacją wojskową

• STYPENDIA

Szkoła wypłaca uczniom stypendia semestralnie jednorazowo w kwocie 200zł. Za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Dotyczy to uczniów zarówno Technikum jak i Szkoły Zawodowej. Kwota 200zł na semestr.Inne formy wynagradzania w Technikum i Szkole Zawodowej to wyróżnienia oraz statuetki w kategoriach: – Mistrz frekwencji, – Absolwent roku, – Aktywista roku, – Lider sportu.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

Kółko teatralne, konwersacje w języku angielskim i niemieckim, zajęcia z robotyki i programowania, gazetka szkolna, koło strzeleckie, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia przygotowujące do matury: matematyka, język polski, języki obce oraz do egzaminu w zakresie kwalifikacji w zawodzie.

• KONKURSY ZAWODOWE
– Powiatowy konkurs z przedsiębiorczości pod hasłem: „Własny biznes – prowadzenie negocjacji”; Konkurs ogólnoprzedmiotowy dla gimnazjów „OMNIBUS”; Konkurs z grafiki komputerowej dla gimnazjalistów „OYM”; Powiatowy konkurs informatyczny „Open Your Mind”;
– V Powiatowe Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej dla szkół i organizacji Powiatu Nowosolskiego;
– Turniej sprawnościowy klas mundurowych Powiatu Nowosolskiego „Przygoda – walka – wiedza”.

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski – poziom rozszerzony;
Język niemiecki – poziom rozszerzony;
Języki obce zawodowe

Lekcja języka niemieckiego

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe realizowane są w firmach i instytucjach na terenie kraju i za granicą. Czas trwania praktyk to 4 tygodnie w trzeciej klasie technikum. W ramach programu Erasmus+ uczniowie wyjeżdżają do Irlandii Północnej – Belfast, Londondery. Planowane są praktyki w Hiszpanii. Na terenie kraju uczniowie odbywają praktyki m. in. w firmach: XPO Transport Solutions Poland, Rosner Spedition, J&J Transport – Spedycja, Anneberg – Transpol Int., amb software, Apator Rector i inne…

• SZKOŁY PARTNERSKIE

Irlandia Północna
Od roku 2016 szkoła współpracuje z Foyle International (szkoła językowa i ośrodek mobilności młodzieży w Londondery w Irlandii Północnej) w zakresie organizacji staży zawodowych.

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

-„Brytyjskie doświadczenia zawodowe”, projekt realizowany w ramach ERASMUS+ umożliwia uczniom realizację praktyk zawodowych u pracodawców w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
„Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim”, projekt na lata 2016-2022 polegający na doposażeniu pracowni kształcenia zawodowego i szerokiej ofercie szkoleń, kursów z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów.

Akcja Wolontariat

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– Przyjemna, kameralna atmosfera;
– Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, wolontariat;
– Obozy integracyjne dla klas pierwszych;
– Współpraca z wiodącymi pracodawcami w zakresie wspierania kształcenia zawodowego;
– Profesjonalne praktyki zawodowe w sprawdzonych firmach w kraju oraz za granicą (ERASMUS+: W. Brytania, Niemcy, Włochy);
– Możliwość realizacji ciekawych innowacji pedagogicznych (wojskowa i in.);
– Staże zawodowe, kursy kwalifikacyjne, obozy naukowe dofinansowane z UE (Projekt 2016-2022).

*Od 1 września 2017 r. Zasadnicze Szkoły Zawodowe staną się Szkołami Branżowymi I stopnia