Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli

ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól, tel. 068 387 47 61, www.zsp2-nitki.pl (nitki.edu.pl)
sekretariat@zsp2-nitki.pl, rekrutacja@zsp2-nitki.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Nauka w systemie dziennym:
Technikum: technik usług fryzjerskich. NOWY KIERUNEK: technik przemysłu mody
Zasadnicza Szkoła Zawodowa*: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, lakiernik, ślusarz, murarz-tynkarz, fotograf, elektryk, ogrodnik i wiele innych.
Szkoły dla dorosłych w systemie zaocznym:
Liceum Ogólnokształcące
Szkoły policealne: technik administracji, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
Kwalifikacyjne kursy zawodowe: A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich, A.23. Projektowanie fryzur, K.1 Prowadzenie sprzedaży

Pracownia opiekuna medycznego

STYPENDIA
Szkoła wypłaca uczniom stypendia semestralnie jednorazowo w kwocie 200zł. Za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe. W technikum wymagana jest średnia ocen na poziomie 4,7, w zasadniczej szkole zawodowej 4,3.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

– Kółko matematyczne, sekcja judo, wolontariat, zajęcia sportowe.

• KONKURSY ZAWODOWE

– Konkurs Fryzjerski o Kryształowy Grzebień, Wewnątrzszkolny Konkurs wiedzy o Antonim Cierplikowskim, Potyczki mechaniczne.

Konkurs fryzjerski “Kryształowy Grzebień”

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski – poziom podstawowy
Język obcy zawodowy – w zależności od dokonanego wyboru zawodu

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej praktyki odbywają się u pracodawców na podstawie umowy. Praktyki odbywają się przez 3 lata w całym cyklu nauki, w zależności od klasy 2 lub 3 dni w tygodniu. Uczniowie otrzymują wynagrodzenie. Praktyka zakończona jest egzaminem zawodowym.
W technikum praktyki zawodowe odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Miesięczna praktyka zawodowa była realizowana w zakładach oraz firmach na terenie Niemiec ( w ramach programu Erasmus +).
INTERNAT

– 28 pokoi (pokoje 1,2,3,4 osobowe);
– dobre warunki socjalno-bytowe oraz higieniczno-sanitarne;
– 4 wspólne sanitariaty;
– !!! z internatu mogą korzystać wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Nowej Soli i okolic;
– nie ma stałej opłaty, jedynie stawka żywieniowa – 10 zł dziennie za 3 posiłki;
– stała opieka 24h/dobę;
– pomoc w nauce, w rozwijaniu zainteresować, wsparcie psychologiczne oraz zajęcia sportowe;
– DARMOWE WI-FI

REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

Nitki za granicą – ERASMUS + – miesięczna praktyka zagraniczna – realizowana w technikum (Niemcy)
Nitki za granicą II – ERASMUS + – 2 tygodniowe staże zagraniczne dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (Włochy, Hiszpania, UK)
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Uczniowie podczas praktyki w Berlinie

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, dwie sale gimnastyczne, siłownię oraz internat;
– To jedyną placówką dającą możliwość kształcenia w dowolnie wybranym przez siebie zawodzie;
– Kształci fachowców oraz specjalistów, którzy poszukiwani są na lokalnym rynku prac;
– Oferuje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez wyjazdy na praktyki i staże zagraniczne;
– Uczniowie zdają egzaminy zawodowe na poziomie zbliżającym się do 100%;
– Kadra pedagogiczna stara się, aby nauka w szkole sprawiała przyjemność i dawała szansę na dobre wejście w dorosłe życie.

*Od 1 września 2017 r. Zasadnicze Szkoły Zawodowe staną się Szkołami Branżowymi I stopnia