Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli

Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9, 67-100 Nowa Sól, www.lonowasol.zgora.pl, lonsol@poczta.onet.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Politechniczny, prawniczy, medyczny, akademicki, sportowy

• STYPENDIA

Szkoła wypłaca uczniom stypendia semestralnie jednorazowo w kwocie 200zł. Za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz wybitne osiągnięcia. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują nagrody książkowe i rzeczowe.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

– matematyczne, historyczne, fizyczne, TEATR AVIS, Klub Sportowy „Ares”, koło PCK.

Teatr Avis

• KONKURSY ZAWODOWE

Szkoła nie prowadzi konkursów zawodowych, ale jako liceum co roku organizuje Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Baczyniak” (w tym roku odbędzie się XII edycja konkursu).

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski – poziom podstawowy i rozszerzony
Język niemiecki – poziom podstawowy i rozszerzony
Język francuski – poziom podstawowy i rozszerzony

• SZKOŁY PARTNERSKIE

Niemcy
Lessing Gymnasium Hoyerserda: wymiana od 40 lat.

Ukraina
Liceum Przyrodniczo-Matematyczne – Ivano-Frankivsk: wymiana od 7 lat.

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

Projekt Prometeruse –Ciekawy, międzynarodowy projekt naukowo-językowy. Projekt poświęcony jest zmianom klimatycznym oraz sposobom pomiaru zużycia energii i jej oszczędzania. Uczniowie klas pierwszych i drugich pod kierunkiem gościa z Wielkiej Brytanii rozwiązują konkursy online.

Projekt SKS – Szkolny Klub Sportowy w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Projekt „Śladami naszych twórców” – Projekt polsko-niemiecko-ukraiński. Szkoła polska i niemiecka mają swoich patronów, którymi są twórcy literatury. Szkoła partnerska z Ukrainy nie ma swojego patrona, ale miasto partnerskie z Ukrainy Iwano-Frankiwsk ma patrona, którym jest Ivan Franko – poeta i pisarz. Poznając życiorysy i fragmenty twórczości patronów uczniowie poznają pewien zakres twórczości krajów sąsiednich.

Akcja „Baczyński czyta”

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– „Szkoła Sukcesu” wg wskaźników EWD;
– Bardzo dobre wyniki na maturze i prawie stuprocentowa zdawalność;
– Nowoczesne pracownie przedmiotowe i obserwatorium astronomiczne;
– Klub sportowy „ARES” i najnowocześniejszy w regionie stadion lekkoatletyczny- czołowe miejsca w zawodach sportowych;
– Ścianka wspinaczkowa (climbing), siłownia i strzelnica;
– Dogodna lokalizacja w centrum miasta, blisko dworca PKP i PKS;
– Nowoczesna i multimedialna biblioteka;
– Wieloletnia współpraca międzynarodowa z zaprzyjaźnionymi szkołami;
– Współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;
– Możliwości rozwijania i prezentowania swojej twórczości, aktywna działalność społeczna.

 

Ścianka wspinaczkowa