Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wydawane są dzieciom i osobom dorosłym na podstawie prawomocnego orzeczenia: Powiatowego, Miejskiego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub na podstawie Wyroku Sądu zmieniającego orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

– Wniosek o wydanie legitymacji;

– 1 zdjęcie, w przypadku osób powyżej 16-go roku życia;

– do wglądu oryginał orzeczenia lub wyroku sądu, na podstawie którego ma być wydana legitymacja (kserokopia dołączona do akt sprawy).

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia między innymi do ulgowych przejazdów komunikacją miejską, PKP, PKS (ulgi przyznawane są na podstawie odrębnych przepisów).

Wzór wniosku o wydanie legitymacji: