Polsko-niemieckie spotkania kulturalne

W dniach 8-10 września 2017 r. Powiat Nowosolski realizował projekt pt. „Transgraniczne spotkania kulturalne” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Polscy i niemieccy uczestnicy wzięli udział w warsztatach tanecznych, rękodzielniczych, zwiedzili również Nowe Miasteczko, na terenie którego odbywały […]