Polsko-niemieckie spotkania kulturalne

W dniach 8-10 września 2017 r. Powiat Nowosolski realizował projekt pt. „Transgraniczne spotkania kulturalne” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Polscy i niemieccy uczestnicy wzięli udział w warsztatach tanecznych, rękodzielniczych, zwiedzili również Nowe Miasteczko, na terenie którego odbywały się […]

Kolej na integrację – polsko – niemieckie integracyjne spotkanie młodzieży

W dniach 20-21.06.2015 r., w Bytomiu Odrzańskim oraz w Konotopie odbył się transgraniczny projekt pod nazwą „Kolej na integrację – polsko – niemieckie integracyjne spotkanie młodzieży”. Projekt miał na celu integrację młodzieży polsko – niemieckiej poprzez wspólne zajęcia sportowo-rekreacyjne. W ramach spotkania trzydziestu uczestników […]