Informacja o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Nowosolski realizuje projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z następującymi podmiotami: – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska – […]

Harmonogramy wsparcia

W załącznikach zamieszczone są harmonogramy poszczególnych działań wynikających z realizacji projektu pt. “Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim”.      

Warsztaty na uniwersytecie

W dniu 25 listopada 2017 r. w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” na Uniwersytecie Zielonogórskim Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli i uczniów powiatowych szkół zawodowych. Partner projektu przygotował dla naszych uczestników warsztaty gastronomiczne Slow Food, […]

Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

W ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” wsparcie otrzymali również nauczycie, dla których przygotowano kursy, szkolenia oraz możliwość ukończenia studiów podyplomowych. Wsparcie ma na celu podniesienie umiejętności nauczycieli, ich kwalifikacji oraz lepszego przygotowania do pracy z uczniami. Do tej pory został zrealizowany kurs […]

Staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców i przedsiębiorców

Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego prowadzących kształcenie zawodowe, w ramach projektu „Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Nowosolskim” od czerwca do sierpnia br. odbyli praktyki i staże u 35 pracodawców. W praktykach i stażach uczestniczyło 118 uczniów i absolwentów (w tym 20 staży trwało 300h). Szczególnie […]

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

2 marca 2017 r. organizowane były Targi edukacyjno – zawodowe. W ramach tego działania szkoły zaprezentowały swoją ofertę. Odbył się panel dyskusyjny – wykłady specjalistów poświęcone rynkowi pracy, przedsiębiorczości, konsultacje z ekspertami – cenne ze względu na możliwość indywidualnej rozmowy. […]