Powiatowy projekt w liczbach

Na konferencję prasową podsumowującą dotychczasową realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” zostali zaproszeni wszyscy partnerzy projektowi. Lidera tj. Powiat Nowosolski reprezentował Starosta W. Wrześniak i Ł. Wojewódzka – Członek Zarządu. Z ramienia Profi Biznes Group obecna była koordynatorka […]

Informacja o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Nowosolski realizuje projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z następującymi podmiotami: – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej – Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska – […]

Harmonogramy wsparcia

W załącznikach zamieszczone są harmonogramy poszczególnych działań wynikających z realizacji projektu pt. “Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim”.      

Obozy zawodowe

Uczniowie szkół powiatu nowosolskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” mieli okazję wziąć udział w kilkudniowych obozach zawodowych na Uniwersytecie Zielonogórskim – Wydział Zamiejscowy w Sulechowie. Od 14 do 23 maja br. uczniowie CKZiU „Elektryk” oraz Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 i 5 […]

Spotkanie doradców zawodowych

14 maja br. odbyło się spotkanie doradców zawodowych współpracujących przy realizowanym przez Powiat Nowosolski projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”. Podczas spotkania omówiono efektywność doradztwa 1 na 1 jako narzędzia indywidualnej współpracy z uczniem. Doradcy wspólnie wyrazili opinię, że ta […]

Obecni na dniach otwartych

Pomarańczowe stoisko projektu prezentowało się podczas wszystkich dni otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych. Doradca zawodowy oraz pracownicy biura projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” na stoisku promocyjnym przedstawiali korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie np. 1500 zł za odbycie stażu w firmie. Uczniowie otrzymywali […]

Młodzi fachowcy spawają

Spawanie to jedna z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców umiejętności. Dlatego, dzięki unijnemu dofinansowaniu, uczniowie z nowosolskich szkół średnich biorą udział w specjalistycznych kursach. Umiejętności i wiedza absolwentów szkół średnich powinna być dostosowana do potrzeb rynku pracy. To jak mantrę powtarzają pracodawcy. Właśnie z tego […]

Warsztaty na uniwersytecie

W dniu 25 listopada 2017 r. w ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” na Uniwersytecie Zielonogórskim Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli i uczniów powiatowych szkół zawodowych. Partner projektu przygotował dla naszych uczestników warsztaty gastronomiczne Slow […]

Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

W ramach projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” wsparcie otrzymali również nauczycie, dla których przygotowano kursy, szkolenia oraz możliwość ukończenia studiów podyplomowych. Wsparcie ma na celu podniesienie umiejętności nauczycieli, ich kwalifikacji oraz lepszego przygotowania do pracy z uczniami. Do tej pory został zrealizowany kurs […]

Staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców i przedsiębiorców

Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego prowadzących kształcenie zawodowe, w ramach projektu „Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Nowosolskim” od czerwca do sierpnia br. odbyli praktyki i staże u 35 pracodawców. W praktykach i stażach uczestniczyło 118 uczniów i absolwentów (w tym 20 staży trwało 300h). Szczególnie […]

1 2