Marsz po zawód – polsko – niemieckie spotkanie z nauką

Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie dla projektu „Marsz po zawód – polsko – niemieckie spotkanie z nauką” w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Celem projektu była integracja młodzieży z Polski i Niemiec […]