Certyfikat CAF dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

W dniu 28 stycznia 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało pozytywną decyzję w zakresie przyznania Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF. Oznacza to, że Urząd wprowadził metody CAF jako podstawowe narzędzie służące doskonaleniu zarządzania i efektywności […]

Pożegnanie ze służbą Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej

29 stycznia 2016 r. w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Nowej Soli odbyło się pożegnanie ze służbą odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne nowosolskiego komendanta powiatowego PSP st. bryg. inż. Tadeusza Rybnickiego. Uroczystość odbyła się w obecności wielu znamienitych gości, w tym wicewojewody lubuskiego – […]

Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

W dniu 18 stycznia br. obradował Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego. W posiedzeniu udział wzięli: Elżbieta Polak – marszałek województwa lubuskiego, Alicja Makarska – wicemarszałek województwa lubuskiego, starostowie lubuskich powiatów oraz Marek Kamiński – dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Katarzyna […]

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3 B – sala nr 108 odbędzie się Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W trakcie spotkania planowane jest m.in. omówienie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości na lata 2014 – […]

XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

   Z A W I A D O M I E N I E   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień […]

Kwalifikacja wojskowa 2016

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Nowosolskiego zostanie przeprowadzona w terminie od 1 do 29 kwietnia 2016 roku codziennie od godz. 8.00  poza dniami wolnymi od pracy. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33 Obowiązkowi […]

Rozmowy o szkołach

W dniu 14.01 br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkania Członka Zarządu Województwa Lubuskiego – Alicji Makarskiej i Starosty Nowosolskiego – Waldemara Wrześniaka. Starosta Nowosolski przedstawił priorytety działań Zarządu Powiatu Nowosolskiego w tym podkreślił jako najważniejsze z obszarów działań szkolnictwo ponadgimnazjalne. […]

Młodzież z kalendarza

11 stycznia br., starosta Waldemar Wrześniak spotkał się młodzieżą, która użyczyła swojego wizerunku do kalendarza na 2016 rok, wykonanego na zlecenie powiatu w ramach działań promujących szkolnictwo ponadgimnazjalne w Powiecie Nowosolskim.   Tak jak na fotografii, dzisiaj również sześciu uczniów: Paweł Rojek z III […]

V Lubuski Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2016r. ulicami Zielonej Góry przeszedł V Lubuski Orszak Trzech Króli. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi – Mecenat Złotego Serca” z Zielonej Góry. Święto Trzech Króli wieńczy Boże Narodzenie. V Lubuski Orszak […]

Robert Paluch wicewojewodą lubuskim

W dniu 04 stycznia br. Robert Paluch odebrał nominację na stanowisko wicewojewody lubuskiego, którą wręczył w imieniu premier Beaty Szydło, Władysław Dajczak wojewoda lubuski . Dotychczasowy wicestarosta powiatu nowosolskiego sprawował funkcję od grudnia 2014 roku, odpowiadał za sprawy gospodarcze. Wcześniej […]

1 44 45 46 47 48 57