Etap powiatowy turnieju wiedzy pożarniczej

W piątek – 7 kwietnia br., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nim udział ponad 20 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Walka była wyrównana […]

Uczcili pamięć

Członkowie nowosolskiego koła Związku Sybiraków oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli przygotowali uroczystości związane z obchodami Dnia Pamięci Ofiar Katynia oraz 77. rocznicy masowej deportacji Polaków na Sybir. Uroczystości w tym roku odbyły się w się w świetlicy „Nitek”, […]

XVII Konkurs Historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych

W piątek – 7 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Nowej Soli odbył się finał konkursu historycznego dla szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbył się już po raz 17., tym razem tematem był „Renesans i reformacja na Środkowym Nadodrzu”. W sumie wzięło w nim […]

Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 06.04.2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722.), wprowadza się nakazy i zakazy: ,,….1) zakazuje […]

Rozporządzenie znoszące strefę ogniska ptasiej grypy w Konradowie

W załączeniu Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 07.04.2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra. Wydane rozporządzenie znosi strefy w ostatnim na terenie woj. lubuskiego ognisku choroby w m. Konradowo. Na podstawie […]

Uczestnicy WTZ porządkują nowe miejsce

W grudniu ubiegłego roku Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak działający w imieniu Skarbu Państwa przekazał Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” budynek oraz działkę przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli. Nieruchomość należała wcześniej właśnie do Skarbu Państwa. Ponieważ budynek […]

Niecodzienne znalezisko w Nowym Miasteczku

27 marca br. Powiatowa Konserwator Zabytków otrzymała informację, że mieszkaniec Nowego Miasteczka znalazł na swojej posesji przy ul. Gołaszyn historyczne, kamienne macewy. Macewy to nagrobki, które mogą stanowić pozostałość po dawnym cmentarzu żydowskim. Cmentarz do 1944 r. mieścił się w Nowym Miasteczku przy ul. 3 […]

Szkoły już przygotowują się do naboru

Wczoraj – 5 kwietnia br. Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Andrzej Ogrodnik spotkał się z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z terenu powiatu. Takie narady odbywają się cyklicznie po to, aby omówić na nich bieżące sprawy dotyczące placówek. Na spotkaniu omówiono zaplanowane […]

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Starosta Waldemar Wrześniak powiat zebranych członków Komisji i przedstawił porządek posiedzenia. Głównym tematem spotkania było przyjęcie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego […]

Sesja obfitowała w ważne uchwały

Głównymi tematami piątkowej XXXI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego były: uchwały dot. szkół ponadgimnazjalnych, podział środku z PFRON-u, wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, współfinansowanie dokumentacji tunelu w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz sprawozdania służb powiatowych. Radni zapoznali się z informacjami o realizacji zadań […]

1 2 3 4 46