Remont w dawnym “Odlewniaku”

W budynku, gdzie mieścił się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 rozpoczęły się prace remontowe. W związku z tym odbyło się tam spotkanie, podczas którego omówiono inwestycję i etapy pracy. Uczestniczył w nim Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, użytkownik obiektu – Dyrektor CKZiU „Elektryk” […]

Klasa patronacka w CKZiU

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak wziął udział w konferencji prasowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, podczas której zostały przedstawione nowe rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w zawodzie mechanik/mechatronik i możliwość dostosowania kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dużą rolę […]

Kwalifikacja wojskowa 2018 w powiecie nowosolskim

Od 28 marca do 26 kwietnia 2018 roku na terenie powiatu nowosolskiego trwać będzie kwalifikacja wojskowa. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie jak w poprzednich latach internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (dawne „Nitki”) w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji […]

Głośna próba syren alarmowych

W czwartek, 22 marca br. w godz. 12.00-12.30 na obszarze woj. lubuskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat: – ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min. – odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.

Powiat remontuje kolejne pracownie

Dziś, 16 marca 2018 r. Starosta Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner i Skarbnik Powiatu Ewa Matyla podpisali umowę z Krzysztofem Pultynem, właścicielem firmy Usługi Budowlane Bug-Big z Przyborowa na zadanie pt. Modernizacja i doposażenie pracowni w ZSP nr 4 w Nowej Soli – rob. budowlane. […]

Konferencja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli

15 marca 2018 roku w Nowosolskim Domu Kultury odbyła się konferencja naukowo-metodyczna pt. „Doskonalenie wychowawczej roli szkoły zadaniem dyrektorów i pedagogów szkolnych. Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”. Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli przy współudziale Powiatu […]

Spółdzielnia Uczniowska w ZSP nr 4

Grupa uczniów Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli tworzących jedyną w powiecie nowosolskim Spółdzielnię Uczniowską oficjalnie zaingurowała działalność. Przy okazji uczniowie oficjalnie otworzyli kawiarnię Smakołyk, którą będą prowadzić. Dzięki takiej szkolnej działalności członkowie Spółdzielni będą uczyć […]

Umowa na remont drogi podpisana

We wtorek – 13 marca br. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner i Skarbnik Powiatu Ewa Matyla podpisali w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim umowę na dofinansowanie zadania pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w m. Studzieniec w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej […]

Powiatowy Konkurs Historyczny

W środę, 13 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” odbyła się XVIII edycja Powiatowego Konkursu Historycznego, nad którym Honorowy Patronat objął Starosta Nowosolski. Organizatorami konkursu oprócz szkoły było Muzeum Miejskie w Nowej Soli i Koło Nowosolskie Polskiego Towarzystwa Historycznego. A ponieważ […]

1 2 3 69